Mina Urgan kimdir?

Mina Urgan kimdir? Soyadını alış hikayesi nasıldır?

1915 yılında İstanbul ’ da doğmuştur. Çevirmen , yazar kişiliğiyle tanınmıştır. Yaşadığı süre boyunca hayatını dolu dolu yaşamıştır . Çok varlık içinde yaşamıştır ve yoksulluğun dibini gördüğü zaman da tatlı dilligi ve kişiliğiyle yine de herkesin gönlünü fethetmeyi başarmistir. John Galsworty Graham Greene, William Golding ve Shakespeare gibi yazarların eserlerini Türkçe 'ye çevirmiş. Birçok eseri Türk edebiyatına kazandıran isim olmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız bölümünü bitirmiştir. Aynı zamanda yine aynı fakültede İngilizce bölümünü de okumuştur. Cumhuriyetin kabul edildiği zamanları görmüş ve herturlu çağa ayak uyduracak biri olmuştur. O şekilde eğitim almıştır. Üniversite de doçentlik ve profesörlük yapmıştır.

Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar litosfer içerisinde yer alır. Tüm jeolojik süreçler ve depremler Litosfer içerisinde meydana gelirler. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto’nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.

Litosferin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, litosfer parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto’da