Miyelin kılıfı nedir?

Miyelin kılıfı nedir? Nerede bulunur? Görevi nedir?

Miyelin kılıf sinir hücrelerinde bulunan aksonları çepeçere çevreleyen tabakadır. İmpulsun iletim hızını etkiler. Ayrıca myleyin kılıfın olmayışı MS hastalığını ortaya çıkartır.

Merkezi sinir hücrelerini kaplayan koruyucu kısımdır. Hücrelerin nöronların iç ve dış hızını arttırır bu sayede sinir iletilerin 10 kat daha hızlı çalışmasını sağlar.

Sinir hücrelerini kaplar. İmpuls iletimini hızlandırıcı etki yapar. Uyarılarına hızını arttırmasının dışında uyarı eşiğini düşürür .