Monarşi ile Otokrasi yönetim sistemleri arasındaki farklar nelerdir?

Monarşi ile Otokrasi yönetim sistemleri arasındaki farklar nelerdir?

Monarşik yönetimlerde devlet idaresi tek bir kişinin elinde bulunur. Devletin tüm gücü hükümdardadır. Zaten monarşi, mono yani tek kelimesinden türemiştir.
Monarşide Devlet başkanı miras yoluyla göreve gelir, yani devlet yönetimi bir hanedanın kontrolündedir.

Otokrasi ise monarşik yönetimin bir çeşididir. Aralarındaki fark ise devleti yöneten kişi bu gücü hanedan yoluyla değil de Kendi gücüyle ele geçirmiştir. Askeri darbelerle yönetimi ele geçiren kişi otokratik bir yönetimle devleti yönetir.

 • Otorakside yönetim yetkisi genelde zorla alınmışken monarşide bu yetki babadan oğula miras olarak kalmıştır.
 • Otorakside yetki sınırsızdır; monarşide bu yetkiler sınırlandırılabilir.
 • Otoraksi bir kişinin diktatörlüğü şeklindeki yetkiyi paylaşmaz; monarşide yönetimde bulunan aile bu yetkileri parlamento ile paylaşabilir
 • Monarşi sisteminin ; kalıtsal monarşi, seçmeli monarşi ve anayasal monarşi olarak çeşitleri varken; otoraksi diktatörlük şeklinde monarşidir.
 • Monarşi ile Otokrasi arasında benzerlik tek kişi tarafından yönetilmesidir. Farklardan biri de Monarşi miras yoluyla Devlet başkanı olmasıdır örneğin Osmanlı Devleti gibi Otokrasi ise hükümeti zorla ve güç kullanarak yerine geçmektir. Buna da örnek verecek olursak Kenan Evren diye bilirim.

  Aslında ikisinin arasında epey bir fark yoktur.Monarşi’de devlet şekli irsi monarşi iken otokraside zorla ele geçirilmiş bir devlet sistemi mevcuttur.

  Monarşide yönetim aile içerisinde babadan oğula geçer veya aynı aileden bir başkası yönetimdedir. Otokraside ülkenin başındaki kişi handean veya seçimle değil genellikle zor kullanarak gelmiştir. Monarşide kararlar kral yada onun kurduğu bir parlemento benzeri grupla birlik alınamdurumları olabilir ama otokrasi de otakrat olan kişi kendine güzel ve doğru gelen kararları alır kendis meclis kurmuş olsa ile en son sözü o söyler. Anaysal monarşi gibi bazı monarşilerde kralın yetkileri sınırlı olabilmektedir.

  siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimi.
  bir hükümdar, küçük bir küme ya da tek bir siyasal partinin siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi.
  Arasında sadece küme farkı vardır.