Monofizitizm nedir?

Monofizitizm nedir?

Monofizit kavramı hangi inancın içinde yer alır?

Hristiyan inancında İsa’nın varlığıyla tanrısal bir ilişki kuran inanç. Yani insanın varlığı ile tanrının varlığının isa’da birleştiğini iddia eder. İsa’da hem tanrısal hem de insansal özellikleri var olduğunu söyler.

Hıristiyan inancına ait bir terimdir Hz.İsa peygamberin hem tanrısal hem de insansal özelliklere sahip olduğu inancıdır.

Hz isa nın Tabiatı ve kimliği hakkında görüştür. Hristiyanlarda vardır.

Hristiyanlığın bir kolu olup İsa’nın hem insan hemde tanrı olduğu düşüncesine denir.

Hristiyanlar Hz. İnsanın hem insalsal bir varlık olduğu hem de tanrısal bir varlık olarak inanırlar.

Monofitizim, hristiyanlık inancına göre, hazreti insanın tanrısal bir varlık olduğu ve bu yüzden, insanı diriltiği ve babasız dünyaya geldiği rivayet edilen bir akımdır.