Moron nedir?

Moron nedir? Moron çocukların temel özellikleri nelerdir?

Moron, hafif zihinsel engellilik demektir. IQ seviyeleri 50 70 arasındadır, okulda başarılı olmazlar, arkadaşlarıyla geçinemezler,

Hafif zihinsel engelliliği belirtmek için psikoloji ve psikiyatride kullanılan bir terimdir.

Zeka gerililiğinin bir türüdür. Moros; donuk, cansız anlamına gelir. Hafif zihinsel engelli olduğunu belirtmek için psikolojide geçen bir terimdir.

Bir zamanlar hafif zihinsel engelli bireyler için kullanılan bir terimdir.İdiot ve moron gibi terimler zamanla değiştirildi.

Moron hafif zihinsel engeli olan anlamındadır. IQ düşük insanlarda görülür.

Moron, bir zamanlar hafif zihinsel engelliliği belirtmek için psikoloji ve psikiyatride kullanılan bir terimdir. Terim Amerikan öjeni hareketi ile yakından ilişkiliydi.

Aslında bir kusuru belirtmesine karşın dilimizde hakaret kelimesi olarak kullanılmaktadır. Tıpkı “geri zekalı” gibi.

Moron zihinsel engelli bireyleri tanımlamak için kullanılırdı eski zamanlarda

Lakin hiç hoş bir tabir değildir aşağılama olarak kabul edilir bu söz