Muaccel ve Müeccel nedir?

Muaccel ve Müeccel nedir? Aralarındaki fark nedir? Nerede ve ne zaman kullanılırlar?

Muaccel, borç konusunda vadesi dolmuş ve peşin olarak ödenmesi gereken demektir. Müeccel ise, ödeme günü ileri bir zamana atılan; ertelenmişi ifade etmektedir. Hukuk terimleridir ve başta da bahsettiğim gibi borç, yani alacak-verecek durumlarında kullanılan iki terimdir.

Ödenme vakti gelen bir borç muacceldir. Henüz ödeme vakti gelmemişse bu borç da Müeccel olur. Hukukumuzda muaccel olmayan bir borca ilişkin temerrüt hükümleri kural olarak gündeme gelmez. Borç muaccelse kural olarak borçlu ihtarla temerrüde girer. Temerrüdün sonuçları olarak alacaklı aynen ifa ve gecikme tazminatı isteyebilir. Alacaklı uygun süre vererek diğer seçimlik hakları olan sözleşmeden dönme ve olumsuz zarar ya da ifadan vazgeçip olumlu zararı isteyebilir. Temerüde ilişkin özel hükümler varsa bu ana kuralı uygulayamayız.