Müdrec hadis nedir? Müdrec Hadis özellikleri nelerdir?

Müdrec hadis nedir? Müdrec Hadis özellikleri nelerdir?


Hadisin içine aslı olmayan eklemeler yapmak durumuna verilen bir terim. Aslında Peygamber Efendimiz hadislerin yazılmasını yasaklamış, Buna rağmen Hz. Ömer bu hadisleri yakarak imha etmiştir. En çok kabul gören Hadisçi Buhari bile peygamber efendimizin, hadislerinin yazılmasının yasakldığını belirtmektedir.

sened veya metne, gerçekte olmayan bir şey eklenmesidir.

Müdrec: Aralarında ilgi bulunmayan iki şeyi bir birine eklemek, içeriye yerleştirmek anlamlarına gelir.

Müdrec Hadis ise hadis rivayet eden her hangi bir ravinin bir başkasından aldığı hadise o hadiste bulunmayan bir şeyler yazarak ekleme yapmasıdır. Bu ekleme iki şekilde olur;

  • 1) Ekleme yapan ravinin hadis senedine yani o hadisi rivayet edenlerin bulunduğu kısma yeni bir ravi eklemesi.
  • 2) Ekleme yapan ravinin hadis metnine yani bugün bizim hadis olarak okuduğumuz kısma peygamberimize ait olmayan bir söz eklemesi.
  • Her iki durumda da hadis ile alakası olmayan iki ekleme yapılmaktadır. Bu yüzden dolayı bu tür hadisler zayıf hadisdir. Bu eklemeler zaman zaman yanlışlıkla olduğu gibi bilinçlide yapılmaktadır.

    Genellikle hadis ravileri, hadis daha iyi anlaşılsın diye hadis metnine kelime veya cümle eklemektedirler. Her ne kadar iyi niyet gösterilerek yapılsa dahi orijinal metni bozduğu için bu tür eklemeler kat-i sûret ile reddedilmiştir. Sebebi ise bu uygulama yayılırsa eğer uydurma hadislere fırsat vermiş olma ihtimalidir.