Müftâbih ne demektir ?

Müftâbih ne demektir ? Kimlere müftabih denilebilir yazınız…

Müftâbih dini bir terimdir. Fıkıh konusunda hakkında bir karar verilmiş ve bu karara uyulması gereken konulara denilmektedir. Müftâbih denilecek kişiler de dini konularda uzmanlaşmış ve bu alanda yıllarını vermiş kişiler fıkıh konularında fetva verebilirler.

Dini bir terimdir. Fıkhi bir meselenin açıklanmasında verilen cevaba denir. Hakkında fetva verilmiş olup bu kaideye uyulması icap eder.

fıkıh hakkında fetva verilmiş olan kişiye amel olunması icap eden hüküm