Muhasebe-i Umumiye Kanunu nedir?

Muhasebe-i Umumiye Kanunu nedir? Açıklar mısınız?

osmanlı zamanı devletin gelir giderlerinin hesaplandığı ve oluşan bütçe ile harcamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağladıkları bir nevi kurum.

Muhasebe-i Umumiye kanunu 1927 yılında 1050 sayılı devlet gelirlerini toplama, harcama yapma ve mal yönetimiyle ilgili temel hükümleri içeren bir kanundur. Zaman içerisinde birçok maddesi değişikliğe uğramıştır. 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı kanun ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

1927 yılında alık kez kabul edilen 1050 sayılı kanundur. Devletin bütün mallarının yönetimi ve muhasebesini bu yasaya göre yapılmaktadır. Genel bütçeli kurumlar, özel bütçeli kurumlar,fon bütçeli kurumlar, döner sermayeli kurumlar, özel bütçeli kurumlar ve özerk bütçeli kurumlar diyerek kurumları ayırır. 140 maddenin yanısıra çok sayıda ek madde bulunur.Kanun No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi 1552 - 4/2/1930 1856 - 30/7/1931 2069 - 17/7/1932 2518 - 25/6/1934 2586 - 18/11/1934 2875 - 4/1/1936 3010 - 15/6/1936 3321 - 21/1/1938 3325 - 1/6/1938 4353 - 18/1/1943 4669 - 25/9/1944 4698 - 1/6/1945 5077 - 20/6/1947 5209 - 31/5/1948 5419 sayılı kanunlar da ilgili kanuna ek değişiklik getirmiştir

1927 yılında

Mal yönetimiyle ve para yöneten kanundir