Mühaye ne demektir?

Mühaye ne demektir? İslam dininde mühaye ne anlama gelir?

hazir hazırlanmış olan demektir.Tesviye olunmuş olan demektir.

Osmanlıca bir kelimedir. Hazırlanmış anlamına gelmektedir.

Hazırlanmış anlamına gelir günümüzde pek kullanılmaz

islam dininde mühaye bir ortak malın kişiler arasında eşit bir şekilde bolusmesi için kullanılır. çünkü bir ortak malda biri diğerinden asla fazla mali olmamalıdır

Mühayee, mülkiyeti ortak olan bir malın getirilerinin ortaklar arasında bölüşülmesi demektir.