Mukayada Satışı nedir ? nasıl yapılır ?

Mukayada Satışı nedir ? nasıl yapılır ? açıklayınız ?

Para yerine karşılıklı mal alıp verilmesiyle yapılan alışveriştir. On kilo pirice karşılık yirmi kilo buğday verilmesi ve bu alışverişin gerçekleşmesi buna bir örnektir. Bu alışveriş türü para icat edilmeden önce de kullanılan insanlığın en eski alışveriş yöntemidir. İslam alimleri de bu konuda çeşitli görüşler beyan etmiş ve bu alışverişin sağlıklı yapılması konusunda sınırlar koymuşlardır.