Münker ve Nekir kimdir? Görevleri nelerdir?

Münker ve Nekir kimdir ? görevleri nelerdir? Müslüman olmayanlardada bulunur mu?

Münker ve Nekir Sorgu melekleridir. Öldüğümüzde bizleri sorgulayacak olan meleklerdir.

Münker ve nekir öldüğümüzde kabir de bizi sorgulayacak olan meleklerin ismidir. Ancak kuranda kabir hayatı ile ilgili bilgiler varken bu iki melekle ilgili sadece rivayet vardır.

Islamiyet inancina gore Münker ve Nekir melekleri kabirde bizi sorgulama görevini üstlenecek sorgu melekleri olarak bilinir.
Kişi öldüğünde kabre gelir ve münker ve Nekir melekleri medyaya soru sorarlar.
Isim anlamları ise çok değişik görünüme sahip olan anlamına gelmektedir.

münker ve nekir melekleri kabri gittiğimiz zaman bizi sorgulayan meleklerdir eğer ki ameliniz ise bize güzel bir şekilde görüneceği söyleniyor fakat amel kötü ise korkunç bir şekilde yüzlerini bize gösterecekleri söylenmektedir veins kişinin çok azap çekeceği bilinmektedir Rabbim o günümüze yardımcı olsun.

İslam inancına göre ölüm sonra defnedilen kişiye sorular soracak meleklere verilen adlardır. Sorular dünyadaki yaptığı işler, ibadetler ile ilgili olacağına inanılır. İslamda kabir azabına inanılır ve bu meleklerin sorularına cevap alamazsa feci şekilde azap çekeceğne inanılır.

Münker ve Nekir, İslam’da kabirde insanı ilk sorguya çekecek meleklerin isimdir.Dini ve peygamberi ile ilgili sorular sormaktadırlar.

Munker ve nekir sual melekleridir ahirette bize soru soracak 2 melektir

İnanışa göre öldükten sonra Rabbın kim? Kitabın ne? Peygamberin kim? şeklinde kişinin iman edip etmediğini belirleyen meleklerdir.

Münker nekir kabirdeki sorgu melekleridir.İnsan öldükten sonra kişinin yanına gelir ve soru sorar.
*Rabbin Kim?
*Peygamberin Kim?
*Kıblen neresi?
*Gençliğini nerede geçirdin?
gibi bazı sorular sorar.Münler ve nekir çirkin yaratıklar demektir.Çünkü bunlar kabirde geldiklerinde simsiyah olarak gelirler.

Nünker ve Nekir melekleri kabirde insanları sorgulayacak meleklerdir.

Rabbin Kim

Dinin nedir

gibi sorular sorulacaktır.

Münker Nekir İnsanlar vefat ettikten sonra kabre gelip insanlara dininden kitabından rabbinden kıblesinden peygamberinden sual eden 2 melektir. amelleri güzel ve salih olan insanlara güzel bir suretle gelip onları rahat bir şekilde sual edecek lakin amelleri kötü olan günahları fazla olan insanlara kafirlere kötü bir surette gelip onlara korku salacak ve insanları sorularına cevap veremeyecek kadar korkacaklardır…

Münker ve nekir ölüm meleğidir ölen kişini sorguya cekerler soru sorulur münker ve men kir denir.


Öldüğümüzde mezarda bizi sorguya çekecek olan meleklerdir. Hangi dine inandığımızı sorarlar. Gerçekten dinine tam bağlılık göstermeyen insanlar ise onların suallerine cevap veremezler.

Münker ve Nekir, ölü kişiyi mezarda sorgulayan; gerektiği durumda ise cezalandıran iki melek olarak bilinirler.

İki melek de, ölmüş kimsenin mezarına gelerek onu diriltirler. Ardından Rab’bini, hangi dine mensup olduğunu ve peygamberini sormaktadırlar. Mümin olanın bu suallere cevap verebileceğini ancak kâfir olanın cevapsız kalacağı belirtilmektedir (Ehl-i Sünnet).

Dini kitapların birçoğunda Münker ve Nekir’den; iki meleğin de mezarda ölüleri sorguya çektiklerinden bahsetse de, Ku’an-ı Kerim’de Münker ve Nekir’den bahsedilmemekte; hatta ölünün kabrinde sorgulanacağına dair açık/net bir ifade yer almamaktadır. Buna rağmen, Ehl-i Sünnet alimleri göre, kimi ayetin bununla ilgilidir. Ayrıca bu iki meleğin kabir sualleri ile alakalı birçok hadis mevcuttur. Bu kapsamda yer alan hadislerin bu denli çok sayıda olması ise, durumu akla yatkın kılmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v), ölünün defni ardından;

“Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyiniz, çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir”

buyurmuşlardır.

Münker ve Nekir, İslam’da kabirde insanı ilk sorguya çekecek olan meleklere verilen isim. İsimleri Arapça çok değişik görünümlü anlamına gelmektedir. Bu melekler kabirdeki kişiye rabbi, dini ve peygamberi ile ilgili sorular sorarlar.

Münker ve Nekir isimli melekler sorgu melekleridir.Ölüm anında bedenin kabire yerleştirip üstü toprakla örtüldükten bir süre sonra sorgu melekleri gelip onu iman ile ilgili sorguya çekerler bu fiziken bir sorgu değildir rüya alemine benzer bir yerde sorguya çekilmektedir