Munzam etki nedir?

Munzam etki nedir ? Bu kavram neler için kullanılır? Bu etkiyle ne korunmak isteniyor?

Şerh konulan mal ve taşınmazların hak sahibine zarar veren hakların bertaraf edilmesine munzam etki adı verilir.