Mütevâtir Hadîs nedir?

Mütevâtir Hadîs nedir, hakkında kısaca bilgi veriniz?

Her mütevâtir hadis aynı zamanda meşhur hadis özelliği taşır. Ancak her meşhur hadis mütevâtir olmaz.

Hadis Peygamberimiz tarafından söylenen sözlerdir. Hadisler kudsi hadis, merfu hadis, mevkuf hadis, maktu hadis, mütevatir hadis, ahad hadis, sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis olarak çeşitlendirilmekte ve bu hadisler üzerinde hem geçmişte hem de günümüzde büyük tartışmalar yaşanmaktadır. İslam alimlerinin bir kısmı hadisleri toptan ortadan kaldırılması gerektiğini savunurken bir kısmı da hadisin Kurandan sonra en önemli kaynak olduğunu belirtmekte ve hadislere önem vermektedir. Aklen yalan üzere birleşmeyecekleri kabul edilen bir grup tarafından rivayet edilen hadislere mütevatir hadis denmektedir.

Mütevatir haberin şartlarını taşıyan hadis Hz. Peygamber’in hadisleri, rivayet edenlerin sayısı yani azlığı-çokluğu bakımından genel olarak iki kısma ayrılır: Mütevâtir ve Âhâd. Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Başka bir ifade ile, mütevâtir haberin şartlarını kendisinde toplayan hadistir.

Yalanda birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk tarafïnda rivayet edilmis hadislere mütevatir hadis denmektedir.