Mutlak butlan ve nispi butlan nedir?

Arkadaşlar butlan çeşitleri olan mutlak butlan ve nispi butlan nedir ?

Ticaret hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi alanlarda sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte bir işlem veya olayın gerçek dünyada gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç olması mümkün değil manasına gelir.

Mutlak butlan yani bir diğer ismi yokluktan gelir. Bir hukuki işlem mutlak butlanla sakatsa o işlem hukuk alemine hiç doğmamıştır . Bir işlemin emredici kurallara aykırılığı, adaba, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olduğu durumlarda işlem mutlak butlandır. Bu şekilde yapılan işlemin şartları hukuken hiç olmamış ve uygulanması da mümkün değildir. Örneğin sana para vericeğim sen de bana gözünü satacaksın. Bu şekildeki işlem hukukun emredici kurallarına aykırıdır. Mutlak butlanla sakat bir işlem zamanaşımına uğramaz. Hakim re’sen bu durumu inceler ve her mahkeme de o hukuki işlemin mutlak butlanına karar verebilir.
Nispi butlan da ise hukuki işlem tam olarak geçersiz olmuyor. Bu işlem bir tarafın itirazı üzerine incelenir ve karar bağlanır. Hakim bu hukuki işlemin nispi butlan olduğuna kendiliğinden bakamaz. Nisbi butlan kamu düzenine aykırılık teşkil etmez. Nisbi butlana örnek olarak bir hukuki işlemin hile, aldatma, yanılma ve korkutma ile yapılması verilebilir.Belirli bir sürede taraflar bu işleme itiraz etmezlerse işlem geçerliliğini sürdürecektir.

Tam geçersizlik hâli olarak nitelendirilen mutlak butlan başından beri geçersiz olan işlemler için kullanılmaktadır. Sadece evlilik işlemlerinde değil diğer hukuki süreçler içinde kullanılmaktadır.

Mutlak Butlan: Hukuk işlemlerinin kanunun belirttiği kurallara sahip olması, kanun emredici hükümlerine aykırı olmasıdır.
Örneğin, Kişinin dayısı yada amcası ile evlenmesi.
Nispi Butlan: Hukuk işlemlerinin kanununun belirlediği kurallara sahip olması ancak,’ hukuki işlemi yapan iradede sakatlık var olmasıdır.
Örneğin, Evlilik mukavelesine sarhoş edilerek imza atmış ise kişi daha sonra bu işlemin iptalini iptal ettirebilir.