Müttefik nedir?

Müttefik kelimesi ne anlama gelir? Dilimize hangi dilden geçmiştir?

Birlik olmuş ortak çıkarlara hizmet eden grup veya kişilerdir.Dilimize Arapça’dan geçmiştir.

Sonuç, sebep gibi birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan sözleşme anlaşma.

Müttefik demek Yani Birlik Olmuşortak şeylere hizmet eden gruplardır. Ve Dilimize de Arapçadan girmiştir.

Müttefik kelimesi Arapça kökenlidir. Bir ülkenin diğer anlaştığı ülkelere ve bir insanın diğer anlaştığı insanlara denir.

Müttefik birlik olmak, yan yana durmak ,bir araya gelmek demektir. Türkçeye ise Arapçadan gelmiştir. Örnek verirsek Almanya ve Osmanlı bu gruba dahildir.

Müttefik birleşmek, ortak çıkarlar için 2veya daha fazla grubun birlikte hareket etmesi demektir.

Kurallari belli olmayan fakat reklam icin irtibat kuran bir oyun gorunum itibariyla reklam ve kullanici bilgileri veri bankasi olustuak amacina kurulmus gibi duruyor.

Bir birleri ile ittifak eden insanlara denir. Yani aynı fikirde olan insanlara verilen addır.

Kısacası birlik olmak. Savaşlarda falan sıklıkla duyabiliriz

Müttefik arapça kökenli bir kelimedir.

Anlamca ittifak demektir.

Dünya savaşlarında osmanlı devletinin çok müttefiki olmuştur

Müttefik; bir araya gelerek birlik kurulan kişi ya da devletleri, ittifak anlamındadır. Yani belli bir menfaat için bir araya gelmiş topluluklardır.

Müttefik şu dönemde zaten gerek çevremizde müttefik yani bunu da söylemeden geçmek istemiyorum.Müttefik demek bir araya gelmiş bir grup var ve bu grubun ortak çıkarları var çok fazla.Bu ortak çıkarlar doğrultusunda yaşamak.

fikirleri aynı hareketleri aynı olan insan yada büyük bir topluluğa denilebilmektedir.

Aynı fikirlere ve ya amaçlara hizmet etmek için bir araya gelmiş büyük insan topluluklarıdır

">

_Müttefik nedir?_

Özellikle savaş sırasında bir başkasına yardım ve destek vermeyi resmen kabul eden bir ülke bağlamında kullanılır. Müttefiklerden bahsettiğimizde, büyük olasılıkla askeri anlamda, düşmanlarına karşı savaşmak için genellikle antlaşma ile resmi olarak bir araya getirilen ülkelere atıfta bulunulur. Ancak bugün, bu kelime daha geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Nihayetinde “bağlanmak” anlamına gelen Arapça bir fiilden türeyen müttefik, azınlıklar gibi kendi ülkemizdeki haklarından mahrum bırakılmış ve az temsil edilen insan gruplarını destekleyen birini tanımlamak için kullanılır. Hala savaştan bahsediyoruz, ama bu farklı bir savaş türü bağnazlık, ırkçılık, cinsiyetçilik, nefret ve çirkin, cahil sözler ve eylemler üzerine bir savaş. Müttefikler, görünürlüğü artırmaya ve dezavantajlı olanlar için fırsatlar yaratmaya yardımcı olmak için kendi ayrıcalıklarını kullanırlar.

Müttefik kelimesi Türkçede yerleşik olarak sıkça değerlendirilen bir sözcüktür. TDK üzerinden anlamı ise iş birliği yapan kişiler ile beraber topluluklar olarak öne çıkar. Ancak halk arasında daha çok devletler için kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. ABD, Sovyetler Birliği, Fransa, İngiltere ve Çin Cumhuriyeti üzerinden oluşan blok olarak dile getirmek mümkün.

Müttefik kelimesi daha çok savaşlarda bir kaç ülkenin anlaşarak aynı şekilde hareket etmesine denir . Dilimize Arapça’ dan geçmiştir .

Müttefik kelimesi daha çok derslerde duyduğumuz, ortak olmak ve bir hareket etmek manasına gelen kelimedir. Dilimize ise yabancı bir kelime olduğu için avrupadan gelmiştir.