Müzayede (Açık Artırma) Nedir, Nasıl Yapılır?

Müzayede (Açık Artırma) nedir?

Müzayede (Açık Artırma) Nasıl Yapılır?

Genellikle bunu yapan firmalar vardır ve orada ürünler satışa çıkar. Belirli bir bedel konulur eşyaya, Bu bedel üzerinden satışa çıkarılır. Talepliler belirli oranlarda arttırım yaparlar. En çok para veren kazanır

Müzayede eski ve değerli eşyaların açık arttırmak yoluyla satılması. Katılımcıların başlangıç fiyatının üstüne katılımcıların fiyat vermesi.

Çok değerli ve klasik eşyaları satmaya yarayan bir sistemdir Müzayede.

Birtakım eşyaların belirli bir fiyat konduktan sonra o fiyat üzerinden artırım yapılarak gerçekleştirilen satış türüdür.

Müzayede genellikle eski eşyaların, yada bir şekilde insanların unutup bıraktığı eşyaları belirli bir fiyat karşılığında insanlara sunulup, satılması için rekabet oluşturarak yapılan satış sistemi.

Müzayede taşınır ya da taşınmaz malların açık arttırma yoluyla alım yada satımdır. Bir nevi bağış olarakta düşünebilirsiniz. Müzayede elde edilen gelirler yardım kuruluşlarına verilir.

zengin insanların ve sosyete kısmının katıldığı bir etkinlik. Bir nesne bu herşeyde olabilir, belirli bir ücret konulur ve bu ücret ile başlar. Fiyat insanlardan tarafından yükseltirlir ve en yüksek fiyatı veren alır.

Bazı ev ,arsa gibi şeylerin yada herhangi bir ürünün açık arttırım ile satılmasıdır . En çok parayı veren ürünü alır. Herkes bir fiyat söyler fiyat gitgide artar en çok ücreti kim teklif ederse mal yada ürün onun olur.