Müzdevic ne demek ?

Müzdevic ne demek ? Edebiyatta ne anlam taşımaktadır ?

Müzdevic nazım şekillerinde bendlerin sonundaki bulunan mısraların kafiyeli olmasına söylenmektedir.Bu anlamı taşımaktadır.

Murabba, muhammes, müreddes gibi nazım şekillerinde her sonuncu mısranın birinci bend ile kafiyeli olmasına müzdevic denilmektedir.

Murabba ve Muhammes gibi bentlerle yazılan türlerin son bendinin dizesinin ilk bentle uyaklı olmasıdır.

Murabba, muhammes, müseddes ve benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olmasıdir.