Müzik ezgileri yazılırken sesleri gösteren işaretlere ne ad verilir?

Müzik ezgileri yazılırken sesleri gösteren işaretlere ne ad verilir?

Sesleri gösteren işaretlere nota denir. Müzikte müziğin temel frekansları notadır. Seslerin biçim sürelerini ifade etmeye yararlar.

Müzik ezgileri ,beste yapılırken , müzik seslerini belirten nota kullanılmaktadır .Sekiz tane ana nota vardır. Do,re,mi,fa,sol,al,si,do.