Müzikte Tenor ne demektir?

Müzikte tenor ne demektir? Tenor türleri nelerdir ve ses aralığı nedir?

1 Beğeni

Müzikte tenor, en tiz ve ince sesli erkekler için kullanılır. Tenorun birçok sınıflandırması mevcuttur, heldentenor, dramatik tenor ve lirik tenor gibi sınıflandırmaları mevcuttur.

Tenor en tiz ve ince erkek sesine verilen addır. Lirik Tenor, Legger Tenor, Dramatik Tenor, Buffo Tenor gibi türleri vardır.

Müzikte bir kavram olan tenör ses , en ince erkek sesine yada diğer bir ifadeyle en tiz erkek sesine verilen addır.

Tenor, en tiz ya da ince erkek sesine verilen isimdir ve sıralamada baritonun hemen üstünde yer alır.Lirik tenor ise tam tersi, ton olarak daha tatlı ve sessizdir ve daha hafif repertuara uygundur.

Tenor terimi müzikte en tiz erkek sesine verilen isimdir. Lirik tenor, yüksek sesli ve kolayca söylenen bir sestir. Dramatik tenor ise daha tok çıkan bir sestir.

Tenor erkek sesinin en ince ve en tiz sesine verilen isimdir, bariton sesin en alt seviyesidir.

Tenor terimi müzik içinde geçen bir kavramdır. Tenor ise en tiz ve ince erkek seslerine verilen isimdir. Lirik tenor ise daha tatlı seslere verilen isimdir.

Müzikte en ince erkek ses gurubudur. 3. Perdenin Do notası ile 5. perdenin Do notası arasında bir ses aralığına sahiptir. Bazı tenorlar ikinci perdenin Si notasına kadar inebilmekte ve Beşinci perdenin fa notasına kadar çıkabilmektedir. Tenor sese sahip erkeklerde en belirgin fiziki özellikler ise kısa boyun yapısı, belirgin olmayan tiroit kıkırdak, geniş göğüs kafesi, kısa ve geniş biçimlenmiş ses telleri ve gotik yumuşak damak formudur. Tenor kelimesi İtalyanca ‘tenere’ yani tutmak kelimesinden türetilmiştir. Tenor seslerin en genel özellikleri tiz notaları uzun süre tutabilmesidir.

Tenor seslerin sınıflandırılması
Tenor sesleri hakkında çok sayıda ses sınıflandırması vardır. Bu opera rollerine göre ayrım yapılsa da en genel haliyle 3 ana forma indirgenebilir. Dramatik tenor, spinto tenor ve lirik tenor ses gruplarıdır. Ancak bunlar dışında kalan ses gurupları da vardır.

Spieltenor/ Buffo Tenor: Bu ses gurubu daha çok oyuncu yönü olan ve aynı zamanda komik rollere yatkın tenoral ses rengidir. Biraz daha dramatik pasajlara hakimdir.
Lirik Tenor: Günümüzde çoğu erkek şarkıcıda en çok tercih edilen ses gurudur. En yumuşak erkek ses guruplarını ifade eder. Çoğu popüler müzikte çoğu erkek vokal bu ses gurubundadır.
Karaktertenor: Bu ses sınıflandırma tenor türü Alman sisteminde karşımıza çıkar. Ayrıca metalik ve aktörlük yeteneği yüksek bir ses türüdür. Daha çok dramatik pasajları ön plana çıkan bir tenor türüdür.
Spinto Tenor: Alman ses sistemindeki lider tenor sesidir. Bu tenor ses rengi hem dramatik hem de lirik guruba giren sesleri büyük oranda çıkartır. Spinto kelime anlamı olarak parlak demektir. Tiz notaları uzun süre tutabilir. Lirik pasajlara yakın olan türüne lirico spinto, Dramatik tenora yakın olan türüne de dramatico spinto tenor denir.
Heldentenor: Güçlü ve baritonel ses rengine sahip bir tenor ses türüdür. Bariton tenor de denir.
Lejere Tenor: Kontra tenor seslerden sonra en tiz ve parlak ses gruplarıdır. Lirik pasajlara sahip olup 5. perdedeki Fa notasına kadar çıkabilirler.
Kontratenor: Genelde tenor sınıflandırılmasına girmesi tartışmalı ses gruplarıdır. En ince erkek sesi bu gurupta olsa da ortaya çıkan falsetto sesi gerçek bir ses değildir.

5 Beğeni

En ince ve tiz erkek sesine tenor denir. Tenor türleri, Buffo, Heldentenor, Kontratenor, Lejere tenor ve Lirik tenordur.

1 Beğeni

ERKEK sesinde kalın ve ince ses vardır kalına bas denir ince olanlara da tenor denir. ses aralıkları piyano ile belirlenir. o seslere çıkma veya inme durumlarına göre hangi gruba girdiğin anlaşılır.genelde koroya katılan veya katılacak olanlar için gruplandırmada kullanılır. bu piyano sistemi