Nam-ı Müstear nedir?

Nam-ı müstear nedir? Bu deyim kimler için söylenir? Yapılan işlemde amaç nedir?

Taşınmaz mülkiyetinin nakli sırasında mülkiyetin asıl nakledilmek istenen kişiye değil de bu kişinin gizlenerek üçüncü bir kişi adına tescil edilmesidir.