Nasrettin Hoca kimdir?

Nasrettin Hoca kimdir ?

Ülkemizde nasıl tanınmaktadır ?

Günümüze kadar nasıl ismini unutturmamıştır ?

Nasreddin Hoca 1208 yılında Eskişehir Sivrihisar’da doğmuştur. Babasının vefatından sonra Akşehir’e gitmiştir. Köy imamlığı ve kadılık yaptığı söylenmektedir. Bundan dolayı kendisine Nasuriddin Hâce denildiği, daha sonra ise Nasrettin Hoca ismiyle anıldığı bilinmektedir. Nasreddin Hoca her zaman mizah yeteneği ve bilgeliği ile ön plana çıkmıştır. Hocanın fıkraları hakaret içermez, insanları incitmez, eğiticidir, güldürücüdür, düşündürücü ve şaşırtıcıdır. Nasreddin Hoca’ya ait olan ve günümüzde çok kullanılan bir kaç sözünü hatırlayalım:
“Dağ yürümezse abdal yürür”
“El elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar”
“Sahibi ölmüş eşeği kurt yer”
Son olarak güzel fıkralarından bir tanesi ile bitirelim:

”>
DÖVE DÖVE HELVE YEDİRİYORLAR
Konya çarşısındaki helvacı dükkânlarının vitrinlerine iştahla bakan gariban adamın biri, bir dükkân sahibinden biraz helva sadaka olarak vermesini istemiş. Dükkâncı vermemiş. Garibanın canı da çok helva çekmiş. Dayanamayıp, dayak yemeyi de göze alarak başka bir helvacı dükkânına girmiş. Bir lenger helvayı önüne çekmiş ve hızla atıştırmaya başlamış.
Helvacı adamın üstüne yürümüş;
– “Bre adam, sorup istemeden, parasını ödemeden böyle helva yenir mi?” demişse de adamın aldırmayıp atıştırmayı sürdürdüğünü gören helvacı, adama sille tokat girişmiş.
Dükkânda tesadüfen bulunan Nasrettin Hoca müşterilere doğru dönüp:
– “Şu Konyalı helvacılar ne iyi adamlar; parası olmayan garibana bile döve döve helva yediriyorlar.” demiş.

Nasrettin Hoca 1200 lü yıllarda Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde doğduğu Konya ili Akşehir ilçesinde öldüğü kabul edilen nüktedar kişiliktir. Olaylara karşı verdiği komik hikayeler, özlü sözleri ve hazır cevaplılığı ile bilinir.