Nasuh Paşa kimdir?

Nasuh Paşa kimdir? Hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Nasuh Paşa sadrazamlık yapmıştır ve yine aynı zamanda Osmanlı devlet adamıdır.

Nasuh paşa 1. Ahmet döneminde 3 yıl sadrazamlık yapmıştır.dogdugu yer bilinmemektedir devşirme olarak İstanbul’a gelmiştir

Nasuh Paşa Kimdir ?

Doğum yerinin nerede olduğuna dair çeşitli iddialar bulunsa da belirli bir yerde doğduğunu kanıtlayan kesin belge bulunmamaktadır. Devşirme olarak İstanbul’a getirilmiştir. Zülüflü Baltacılar ocağında eğitim görmesinin ardından saraydan padişahın, sadrazamın veya vezirlerin emirlerini ilgili kurumlara ya da şahıslara ileten kimse konumunda görev alarak çıkmıştır. Aynı zamanda Divan-ı Humayun çavuşluğu da yapmıştır.
Gümülcineli Damat olarak da bilinen Nasuh Paşa sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. I. Ahmed döneminde görev yapmış olan Nasuh Paşa 5 Ağustos 1611 - 17 Ekim 1614 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’ne hizmet vermiştir. Bir süre bu görevleri üstlendikten sonra Zile voyvodalığına atanmıştır. Daha sonra İstanbul’a dönmüş ve kapılar kethudası, küçük imrahorluk görevlerini tamamlamıştır.

image">image

1603 senesinde Halep Valiliğine atanmasının ardından İran serdarı olan Cığalzade Sinan Paşa, Nasuh Paşayı görevinden alarak yerine Canpulatoğlunu atamıştır. Nasuh Paşa Sinan Paşaya itiraz etse de, uğraşları nafile olmuştur. Bu olayın ardından vezirlik rütbesi verilen Nasuh Paşa, bu kez de “Tavil Ahmet” lakabını taşıyan Celali isyancıyı tenkil ile görevlendirilmiştir. Ne yazık ki Tavil Ahmet’in üstüne gidince yenilmiş ve geri adım atmak zorunda bırakılmıştır. 1606 yılında Tavil Ahmet oğlu Mehmet sahte bir ferman kullanarak Bağdat’ı ele geçirmiştir. Bunun üzerine Nasuh Paşa Bağdat’ı geri alması için görevlendirilmiş fakat bu seferde de mağlup olmuştur. Mağlubiyetin ardından Diyarbakır’a çekilen Nasuh Paşa Diyarbakır Valiliğine atanmıştır. Bu görevi sırasında Bitlis hakimi olan Şerefhan’ın kızı ile evlenmiştir. Kayınbabası sayesinde servet sahibi olmuştur.

Diyarbakır valisi iken Sultan I. Ahmed’e bir mektup yazmıştır. Mektupta, o tarihte sadrazamlık görevinde olan Kuyucu Murat Paşa’nın görevinden alınıp yerine kendisinin sadrazam olarak atanması durumunda İran seferine çıkan ordunun tüm askeri ihtiyacını karşılayacağını ve hazineye 40.000 altın hediye edeceğini bildirmiştir. Sultan bunun üzerine Nasuh Paşayı yanına çağırarak bu mektubunu kimin yazdığını sorduğunda Nasuh Paşa doğruyu söyleyip kendisinin yazdığını itiraf etmiştir. Herkesin bu durumun üzerine Nasuh Paşa’nın idam edileceğini sanmasının aksine Kuyucu Murat Paşa’nın “Bu devlete gerekli bir insan” sözlerinin ardından Nasuh Paşa idamdan kurtulmuş ve sadrazam olarak göreve atanmıştır.
image">image

osmanlı devlet adamıdır

Nasuh Paşa, I. Ahmed saltanatı döneminde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı devlet adamıdır.

Nasuh Paşa Osmanlı Devleti döneminde 1.Ahmed zamanında sadrazamlık makamında bulunmuş bir devlet adamıdır.