Navlun nedir?

Navlun nedir?

Navlun hangi amaçla kullanılır açıklayınız?

Navlun, deniz, nehir yolu taşımacılığında taşınan yük eşyalarına verilen isimdir. Taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücret Navlun bedelidir. Resmî bir tarifeye ve ya sözleşmeye göre tahakkuk eder. Teslim şekline göre navlun satıcıya ve ya alıcıya ait olabilir. Navlun peşin ödenebileceği gibi, varış limanında da ödenebilir. Bu tamamen iş anlaşmasında imzalanan koşullara bağlıdır.

Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar litosfer içerisinde yer alır. Tüm jeolojik süreçler ve depremler Litosfer içerisinde meydana gelirler. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto’nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.

Litosferin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, litosfer parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto’da