Necip Fazıl Kısakürek'in hayat çizgisi nasıl değişmiştir?

Necip Fazıl Kısakürek’in hayat çizgisi nasıl değişmiştir?Bu durum onun şiirlerine nasıl yansır?

Necip Fazıl Kısakürek'in hayat çizgisi nasıl değişmiştir?

Necip Fazıl Kısakürek _günümüzde_ dindar ve muhafakazar düşünce yapısına sahip insanların idol olarak benimseyecekleri ve takip ettikleri şairlerden biridir. Oysaki _gençliğinde_ İslamcı kişiliğinin tam tersi olarak daha serbest ve özgür yaşayan biraz da bohem yaşam tarzına sahiptir. Fransa da eğitim görmesi, yaşadığı yerin özgür olması gençliğinde şairin kumar ve alkol ile yakından ilişki kurmasına sebep olmuştur. 1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanışması onun hayat çizgisini değişmiştir. Arvasi'den sonra şeriata ve İslam'a olan ilgisi artmıştır.

Bu durum onun şiirlerine nasıl yansımıştır?

Necip Fazıl gençliğinde cürretkar ve erotik şiirler kaleme alırken, değişiminden sonra ise şiirlerinin konusu İslam, ülkücülük, insan yaşamı olmuştur. ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1592761204-316179-necip-fazil-kisakurek-sozleri.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1592761204-316179-necip-fazil-kisakurek-sozleri.jpeg)

Uzun bir süre bohem hayatında bulunan Necip Fazıl arayış içindedir. Bir gün Abdülhakim Arvasi’yi görmeye gider. Ve görür görmez etkilenir. Çizgisi tamamen değişmiştir bu olaydan sonra. Hatta şiirlerinde belirtir:
“Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum
Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum”
Çok meşhur olduğu çevreler bu durumu yadırgasa da o yolundan dönmemiştir. Geçmişini soranlara nükteli cevapları da vardır. Bir gün bahsi geçen konuyu soran muhabire şu cevabı vermiştir: Benim geçmişim bir çöplüktür. Çöplüğü de ancak kediler ve köpekler kurcalar.

Derdi olan, sıkıntısı olan bir şairdir. Bohem bir hayatı vardır. Fikri buhranlara düşen şair, madde ve ruh çatışması üzerinde kafa yoran ruh haliyle anlaşılmayan periler, cinler ,kediler, geceler gibi bir çok konu üzerine haşır neşir olmuştur. Mistisizmi ; İslami değerlere bağlayan , dinsel ve toplumsal bir kavga sanatına yönelmiştir. Eserlerinin çoğunda mesaj vermek ister. Kandırılan toplum ,yozlaşan insanlar , çürütülmüş manevi değerler gibi bir çok konuyu eserlerine yansıtır. Şiirinde en önemli öğe emek ve sanattır. Hünerini şairlikte göstermek ister.