Neden kölelik var?

>

Kendisinin başkasını kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca köledir

Kölelik , insanın zihnine vurduğu olumsuz düşüncelerdir. Eğer bunları kırabilirse bu kölelikte ortadan kalkar.

Her insan özgür doğar. Birilerine muhtaç olmazsak kölelik de olmaz hayatımızda

Kölelik eski çağlardan kalan bir zihniyettir.Her insan özgürdür ve en doğal hakkı yaşama hakkıdır.

Günümüzde illaki ezilen insanlar vardır yok denilemez ama her insan kendi ayağının üstünde durabilmeki kimsenin eline bakmamalı. Bazen eğitimsizlik ve işsizlikten mecbur kalıyor kadınlar evliliklerinde köle gibi bir hayat sürüyorlar.

Her insan dolduğu zaman Özgür doğar. fakat Köle olmak insanın kendi elindedir. Kendini başkasına gezdirdiği için onların kölesi olur. bunu yapmak zorunda değiller.

Güçsüz,gelişmemiş,cahil toplum köle olmaya mahkumdur,insanlardan birşey beklenmemeli.

kölelik olmasını istemeyiz fakat su zamanlarda bile kolelık var yok sanıyoruz ama var bence suanda herkes para denılen şeyin kölesi onun için adam dahi öldürülebilecek kıvama geldi insanlar gerçeketen yazık gerçekten dostum *

çünki kendini üstün başkalarını açağıda gören insanlar olduğu sürece kölelik bitmez

Kölelik eski zamanlarda vardı şimdiki modern kölelik maalesef telefona oldu. Telefona köle gibiyiz.

kölelik artık ülkemiz de yok ama işçi sınıfı adı altında kölelik devam ettirilmektedir. Asgari ücrete insanlara köle gibi davranıyor işverenler malesef

Şu anda kölelik yok. Ama eski zamanlarda kölelik vardı. Köle olan insanların genelde başka çareleri yoktu. En azından yemek yiyebilmek için o dönemin zenginlerinin kölesi oluyorlardı.

İnsanların düşüncelerine boyun eğince köle oluyorsun bence bundan dolayı var

Kölelik toplumsal eşitliğin olmadığı, bazı insanların kendini üstün gördüğü için var.


Çünkü kölelere, kölelikten kurtulacağı kadar kazan veya yevmiye verilmez. Bana sürekli itaat etmeye mecbur kalsın diye karın tokluğuna çalışır. Şimdilerde de modern kölelik var. Sizi gizli gizli sömürüyorlar. Bazen alenen sömürdükleri de oluyor ama köleliğe alışılmış bir kere.

İnsan fıtratı gereği hep bir üstünlük çabası içinde dir nevsi egoyu bir kenera koyup insan olmayı öğrensek böyle bir durum kalmaz

herkes ekonomik özgürlüğünü ele almalı kimseye muhtaç olmamaya çalışmalı sağlığına dikkat etmelidir

Bu durum bazı insanların kendini çok üstte görmesinden dolayı kaynaklanır.

Zalimlik zulüm olduğu müddetçe kölelik de olacak. Toplumsal sınıflandırma ne yazıkki parçamız haline geldi.

Artık zamanımızda ekonomik sorunlar var olduğu için fazla iş gücü istenerek az ücret veriliyor bunun nedeni de aslında budur bir yerde.