Neden şeytan taşlama ibadetinde 3 adet şeytan taşlama yeri vardır?

Neden şeytan taşlama ibadetinde 3 adet şeytan taşlama yeri vardır? Büyük, orta, küçük şeytan olma sebebi nedir?

İbrahim As 3 noktada şeytanı görmüş ve onu taşlamıştır.Bu taşların fırlatıldığı noktalara cemre denilmekle beraber atılan taşlarada cemre tabiri yapılıyor ve her atış yapılan yerlerin aralarında mesafeler vardır.Bu ibadetin amacı insanı kuşkuya düşürüp imanında bocalamasını ve ayağı kayıp düşmesini imanını kaybettirmeye çalışan şeytanı yerin dibine gömmektir.Onun sinsi fısıldamalarına karşı kulak asmamak ve Allah’ın isteği doğrultusunda ilerlemektir.