Nefroloji nedir? Nefroloji muayenesi nasıl yapılmaktadır?

Nefroloji nedir? Nefroloji muayenesi nasıl yapılmaktadır?

Nefroloji bölümü böbrek hastalıkları üzerine uzmanlık alanı olup detaylı bir inceleme çalışılması sorun tespiti ve tedavisi yapılır.
Uzman tarafından verilen tam gün idrar sayımı idranın yapısı incelenerek böbreklerin çalışması tahlil edilir.

Böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. İdrara sıkışık vaziyette ultrasonla takibi yapılmaktadır.

Nefroloji, böbrek sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir tıp bilim dalıdır. Nefroloji muayenesi, yaşanılan şikayetler nedeniyle nefroloji bölümüne başvurulan ardından tanı ve tedavi uygulana bilmesi için tanı işlemlerince; Rutin idrar ve kan tahlilleri, ileri kan ve idrar tahlilleri, ileri görüntüleme yöntemleri, sistoskopi ve ürodinami tetkikleri, böbrek biyopsisi uygulamalarından faydalanarak muayene edilmektedir.

Nefroloji Nedir?*

Nefroloji kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olan "néphrologie" kelimesinden dilimize geçmiştir. Böbrek ile ilgili sorunlarla ilgilenmektedir. Nefroloji hastalarında genel olarak ortaya çıkan sorun, çok miktarda su içme ve idrara çıkma isteğidir.

Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Böbrekten kaynaklı hipertansiyon problemleri
 • İdrar yolu tıkanıklıkları
 • İdrar kaçırma
 • Böbrek kanseri
 • Üremi (ürenin dışkı (çiş) ile atılamaması ve kanda birikmesi
 • Albumin
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Kronik nefrit
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Böbrek iltihapları
 • Böbrek ve idrar kesesi taşları
 • İdrarda kan bulunması
 • Nefroloji Muayenesi Nasıl Yapılmaktadır?

  Hastalığın tayini için böbrek biyopsisi yapılır. Biyopsi için kan ve idrar tahlili yapılması gerekmektedir. Ayrıca böbrek ve idrar yolu ultrasonografisi çekilmektedir. İdrardan alınacak numuneler mikroskobik ve makroskobik incelemelere tabi tutulur. Kan basıncı, sistoskopi, böbrek fonksiyon, ürodinami testleri yapılır. Muayene ve yapılan kontrollerde böbrek hastalığının tanısı konur.