Neolitik Devrim Nedir? Özellikleri nelerdir?

Neolitik Devrim Nedir? Özellikleri nelerdir? İnsanlık tarihi açısından önemi nedir?

NEOLİTİK DEVRİM NEDİR?
image">image
Tarım devrimi olarak bilinmektedir bu devrim.12.000 yıl önce başlamaktadır ancak bu net bir bilgi olmamakla beraber yaklaşıktır.Buzul çağının sona ermesiyle şuanki jeolojik devirin başlarına denk gelen bu devrim dünyadaki insanların yaşama tarzını,beslenme şekil ve alışkanlıklarını,birbirleriyle olan insani etkileşimlerini tamamen değiştirdi.Önceden avcılık yapan insanlar daha sonra yerleşik bir hayata geçerek çiftçilik yapmaya başladılar.

bilinen ilk tarihi devirdir


tarım devrimi olarak bilinmektedir 12.000 yıl önce başlamaktadır ancak bu net bir bilgi degildir.Buzul çağının sona ermesiyle şuanki jeolojik devirin başlarına denk gelen bu devrim dünyadaki insanların yaşama tarzını,beslenme şekil ve alışkanlıklarını,birbirleriyle olan insani etkileşimlerini tamamen değiştirdi.Önceden avcılık yapan insanlar daha sonra yerleşik bir hayata geçerek çiftçilik yapmaya başladılar.

İnsanlık tarihinin yaklaşık %99’unu oluşturan Paleolitik Dönemin sona ermesiyle başlayan ve yeni taş devri olarak da adlandırılan neolitik dönem, milattan önce 8 bin ile 4.500 yılları arasını kapsamaktadır.İnsanların hayvanları evcilleştirmesi, üretici olarak tarım yapması, köyler kurması ve çanak çömlek yapımını öğrenmiş bulunmasıdır. Obsidiyen ve çakmak taşı aletler, tek renkli çeşitli biçimde çanak çömlekler şeklinde sıralanabilir.

Tarım devri olarak bilinir. Zamanla tarım toplulukları kentlerle karakterize edilen daha büyük, daha karmaşık sosyal sistemlere dönüşmüşlerdir.

Tarım Devrimi olarak da bilinen Neolitik Devrim/ çağ yaklaşık 12.000 yıl önce başladı. Son Buzul çağının bitiminden, içinde bulunduğumuz jeolojik devirin başlarına denk gelen bu devrim, insanların yaşam tarzını, beslenmelerini ve birbirleriyle etkileşimini büyük oranda değiştirdi ve yeniledi. Dönem boyunca, avcı toplayıcılar avlayabilecekleri hayvanları avlamaya çalışıyorlardı Ancak, daha sonra büyük bir değişim gerçekleşti ve bu göçebe hayat tarzını yaşayan insan toplulukları avcılık ve toplayıcılıktan daha iyi olan yerleşik bir düzene geçerek ilk çiftçiliği oluşturdular.Yerleşik hayata geçtikten sonra hayvanları evcilleştirmeye başladılar . Bu şekilde vahşi hayvanlardan korunma ihtiyaçlarını da sağlamış oldular .Ayrıca bu hayvanların etlerinden , sütlerinden, derilerinden faydalandılar.Fakat bu toprak sistemi neolitik dönemde eşitsizliklere yol açmıştır ve adaletsizlik ortaya çıkmıştır.İnsanlar gelecekte de ve hala toprağa bağlı olarak yaşayacaklardır.12.000 sene önce geçilen bu yerleşik yaşam bugünkü sosyal toprak yapısını günümüzde de devam ettirmektedir.

">

Yeni Taş (Neolitik) Çağı (MÖ 8000 - 5500)

İlk kez köylerin kurulduğu bu dönemde insanlar kendilerine ağaçdallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlar.Tarımsal devrim bu çağda gerçekleşmiştir. Türkiye’de bu çağa ait kalıntılara Konya yakınlarında bulunan Çatalhöyük, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü ve Gaziantep Sakçagözü’nde rastlanmıştır. Çayönü Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da Yeni Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Neolitik Çağ (Yenitaş-Cilalı Taş) Devri
Bu dönem insanları yerleşik hayat tarzını benimsemeye başlamışlardır. Yerleşik hayat süreçiyle birlikte insanlar, tarımla uğraşmışlardır. Tarımlarımla uğraşmalarının sonucunda insanlar üretici konumuna gelmeye başlamış topraktan kap yaparak yiyeceklerini saklama gereği duymuşlardır.
Üretici kimliği kazanmalarıyla beraber tarim alanı ihtiyacından dolayı su kenarlarına yerleşmişler, buraya korunmak için barınaklar yapmışlardır.
Köy kültürü ve iş bölümü bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Insanlar kendilerini savunma amacıyla kent kültürü yaşantısı geçişine de bu dönemde ortam hazırlamışlardır.
Mülkiyet anlayışı ortaya çıkmıştır.
İlk defa bu dönemde hayvanlar ehlileştirilmiştir.
İhtiyaç fazlası üretim sonucu takas usulüyle ticaret de başlamıştır.
Bu dönemin sonlarına gelindiğinde tekerleği icadı, dolmen, menhir denilen mezar taşları yapılmış ayrıca insanlar bitki liflerinden kıyafet yaparak dokumacılığın ilk örneklerini vermişlerdir.

Tarım devrimi de denir. Yaklaşık on iki bin yıl önce başladığı düşünülmektedir.