Newton'un Üçüncü Hareket Yasası Nedir?

Newton’un 3. Hareket Yasası nedir, hakkında kısaca bilgi veriniz?


Etki Tepki Prensibi
Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim de kuvvet kaynağına aynı büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular. Bunlardan birincisine etki ikincisine tepki denir

Kuvvet ile ilgili 3 adet yasa geliştiren Newton’un yasaları şu şekildedir.
1 - Eylemsizlik Yasası
2 - F = M . A ( Kuvvet değeri kütle ve ivmenin çarpımına eşittir. ) Ayrıca bu yasa eylemsiz bir referans sisteminden bakıldığında doğru olmaktadır.

Newton’un 3. tepki yasası etki-tepki yasasıdır.Bu yasaya göre;

  • Her etkiye karşılık bir tepki kuvveti bulunmaktadır.
  • Etki kuvveti tepki kuvvetine zıt ve eşit büyüklüktedir.
  • Etki kuvveti ile tepki kuvveti zıt yönlerde fakat aynı doğrultudadır.
  • Fakat Newton’un yasaları ışık hızı gibi durumlarda geçersiz kalmakta ve fiziksel olayları tam olarak açıklayamamaktadır.Bu durumlarda Albert Einstein’in Genel Görelilik Kuramı gibi kanunları devreye girmektedir.