Nibelungen Destanı'nda bahsedilen Türk hükümdarı kimdir?

Nibelungen Destanı’nda hangi Türk hükümdarından bahsedilmektedir? “Nibelungen Destanı” kimlere aittir?

Alman Nibelungen destanında Avrupa Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı Attila Etzel ismiyle geçiyor.

Bu destanda atilla etzelin kahramanlıkları bahsedilmiştir.

Atilla Etzel’in kahramanliklarindan bahsedilmektedir.

Türk kahraman Atilla’dır. Etzel olarak geçmektedir.