Nihavend makamı nedir?

Müzikte nihavend makamı nedir?

Bu makam nasıl bir makamdır?

Hangi şarkılar örnek olarak gösterilebilir?

farsça bir sözcük olan nihavent, bizim müziğimizde çok anlamlar ifade etmektedir. kendi içinde birçok alt makamı olan nihavent kulağa çok hoş gelmektedir. bazen bir yatsı vakti bir camiden nihavent makamı ezan duyduğumuzda tarifsiz bir huzura kapılırız. yaklaşık üç yüz yıllık bir tarihi olan bu eşsiz makam kendini güncellemiş ve geliştirmiştir. Özelikle TSM’nde (Türk Sanat Müziği) nihavent makamı çok kullanılır.

Klasik Türk müziğinde bir makam. Nihavend durağı mast perdesi. Nihavend seyri bazen çıkıcı bazen inici bir biçimde başlarsa da hemen inici çıkıcı hale dönen bir seyir. Nihavend dizisi buselik makamı dizisinin rast perdesindeki şemali

Avrupada müziğin zirvesidir.Yanibatı müziği formuna en yakın türk musikisi makamıdır; hatta oluşumunda batı müziği etkisi var mıdır bilinmez. bu nedenledir ki nihavend makamı diğer makamlardan sonra gelişmiştir ve şu an en bilinen makamdır.hemen hemen herkes tarafından bilinir, hatta kazmaların “ne dinliyosun” sorusuna dalga geçmek için verdikleri cevaplarda kullanıldıkarı “nihavend makamında tük musikisi” ve bu sayede mallıklarıyla adını kirlettikleri makamdır.formu batı tarzında olduğu için batı enstürmanlarıyla da gayet güzel çalınır. bu makamda si ve mi notaları her zaman bemol basılır. şarkılarda re-mi-re-do-si-la-sol klasik nihavend yedilisini görmek gayet olasıdır zira çoğu şarkının ara nağmesinde aynı sırayla bu notaları görmek mümkündür. zaten bu 7li çalınınca üsküdara giderikenin introsu ya da şarkılar seni söylerin ara nağmesi belirecektir kulağınızda.

Nihavend makamı, Buselik makamının Rast perdesine düşmesiyle ortaya çıkar. Beş adet perdesi vardır, bunlar; Durağı yani rast perdesidir. Seyri : Yani makama göre inen ya da çıkandır. Güçlüsü: neva perdesidir. Yeden: Irak perdesi olarak bilinir. Donanımı : Si ve mi notalarının kullanılmasına denir.