Nisbi butlan nedir? Özellikleri nelerdir?

Nisbi butlan nedir? Özellikleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?

Hata,hile ve ikrah olduğu durumlarda işlemin hukuken yapıldiğı anda gecersiz olma halidir.Yasalarda bir eksiklik yoktur fakat yasanın iceriginde bir yanılma eksiklik olabilir.

Hukuk da yaptırım türleri içerisinde yer alan butlanın yani geçersiz işlemin türlerinden biridir.Nisbi butlan hukuki işler için kurucu unsurların mevcut olup ancak yapılan eylemin geçersiz olma halidir. Örneğin sarhoş bir kimsenin iradesi dışında evlenmesi.Bu işlem hukuken var ancak irade yoksunluğundan kaynaklı geçersizdir.