Nöropatik osteoartropati hastalığı nedir?

Nöropatik osteoartropati hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Açıklayınız?

Nöropatik Osteoartropati :
○Yavaş başlangıçlı, özellikle yük taşıyan eklemlerde ilerleyici kemik yıkımı, kemik rezorpsiyonu ve deformite ile kareketerli ilerleyici dejenerasyon. Hastalığın kontrolsüz seyri deformite, fonksiyon kaybı, yaralar, süperenfeksiyon ve amputasyona kadar gider.