NSA nedir?

Amerika da bulunan NSA’ın açılımı nedir? NSA ne demektir? NSA’ın görevleri nelerdir?

National security agency, yani Ulusal Güvenlik Ajansı. Resmi olarak 1952 kurulmuştur. ABD’nin en çok istihbarat toplayan teşkilatı olduğu düşünülmektedir. Şifreleme konusunda uzman olan bir teşkilattır.

NSA açılımı, National Security Agency, yani Ulusal Güvenlik Ajansıdır. Kendi internet sitelerinde misyonlarının, “muhabere elektronik istihbaratı ve sibergüvenliği kapsayan kriptoloji alanında ABD Hükümetini yönlendirmek, her şart altında, ulusal çıkar ve müttefiklerinin çıkarları doğrultusunda karar verme avantajı elde etmek amacıyla bilgisayar ağı opereayonları sağlamak” olduğu belirtilmektedir. Kısacası, dünyanın dörtbir yanında, bilgi ve istihbarat toplama alanında etkinlik gösterirken, NSA tarafından yürütülen işin başka ülkelerin istihbarat birimleri tarafından ABD’nde yapılmasını da önlemeye çalışan kuruluştur.

NSA açılımı, National Security Agency, yani Ulusal Güvenlik Ajansıdır. 1952 de kurulmuştur. America’da istihbarat toplama işiyle ilgilenen bu kurum amerikanın en önemli kurumlarından biridir.