Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi Nedir? İlkeleri Nelerdir?

Nurnberg Mahkemeleri nasıl oluşmuştur ?

Sanırım Nazilerle ilgili olarak kurulmuş bir askeri mahkemeydi.

Ekim 1945’te Abd ve birkac devletin nazilere actigi davadir.Sonucunda nazilerin insanlik suçu işlediğine karar verilmistir.

Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi ekim 1945te ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliğinin açtığı dava. Almanyanın Nürnberg şehrinde yapıldığı için bu isimle anılmıştır. Nazi liderlerine karşı suçlama 4 noktada toplanıyordu: Barışa karşı suç , insanlığa karşı suç , savaş suçları ve ilk üç noktada listelenen suç eylemlerinin ortak bir plan ve komplo süreci ile gerçekleştirilmesi.

Nürnberg mahkemesi Amerika ve bir kaç devletin Nazilere karşı açtığı davadır

Nuremberg askeri ceza mahkemesi aslında adından da anlaşılacağı üzerine bir uluslararası askeri mahkemedir. İnsanların hepsini ilgilendiren suçların yargılanmasında uluslararası bir ceza yargılanmasının yapılması ve bu mahkemede yargılanması düşüncesi 19’uncu yüzyılda şekillenen bir düşüncedir.

İkinci dünya savaşından sonra askeri bir mahkeme kurularak Nazi Almanya’sında söz sahibi olan asker, siyaset, ekonomik ve devlet adamlarının ve üyelerinin müttefik güçler tarafından yargılanması için 1943 yılında Birleşik Krallık İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Fransa savaş sonrasın hakkında bazı düzenleme ile ilgili kararlar aldılar. Bu kararlardan bir tanesi de 30 Ekim 1943 tarihli Moskova Deklarasyonuydu. Bu deklarasyonda belirtildiği üzere ikinci dünya savaşı suçlularını yargılamak üzere mahkeme kurulacağını ilan edilmesidir.

Mahkeme ismini Almanya’nın Nürnberg şehrinden alır. Dört temel suçlama ile Nazi liderleri yargılanacaktı. Bu suçlar sırasıyla;

 • Barışa karşı işlenen suçlar,
 • İnsanlığa karşı suçlar,
 • Savaş suçları,
 • Bir saldırı planı yapmak ve uygulamak, ortak plan ve komplo ile bu sürecin gerçekleştirilmesi
 • Toplam 216 oturumda yargılanma yapıldı ve 1 Ekim 1945 senesinde sona erdi.
  Nurnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Nurnberg ilkeleri olarak adlandırılan bazı maddeleri kabul etti bunlar ise şunlardır;

  Birinci İlke
  Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, bundan sorumludur ve cezalandırılması olasıdır.

  İkinci İlke
  Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eyleme karşı bir ceza öngörülmese de, bu şahsı uluslararası hukuk önünde işlediği suçun sorumluluğundan kurtarmaz.

  Üçüncü İlke
  Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, devlet başkanı ya da sorumlu hükümet memuru olmaları, işbu şahısları uluslararası hukuk önünde sorumluluktan kurtarmaz.

  Dördüncü İlke
  Bir şahsın üstü ya da hükümetinin emrine uygun davranması, ahlakî irade bir şahıs için her zaman bir olanak olduğundan, uluslararası hukuk önünde sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  Beşinci İlke
  Uluslararası hukuka göre suç işlediği iddia edilen şahıs, gerçeklere ve hukuka uygun olarak adil yargılanma hakkına sahiptir.

  Altıncı İlke
  Aşağıda sıralanan suçlar uluslararası hukuk önünde cezaî suçlar olarak belirlenmiştir:
  (a) Barışa karşı işlenen suçlar
  (i) Saldırgan ya da uluslararası antlaşma, sözleşme ve garantileri ihlal eden bir savaşı planlama, hazırlık ya da kışkırtma,
  (ii) Ortak plana işbirliği yapma ya da (i) maddede belirtilen eylemlerin başarılması karşı komplo;
  (b) Savaş suçları
  Yasaların ya da savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: köle işçilere ya da herhangi bir amaçla sivil halka ya da işgal altındaki bölge halkına, savaş tutsaklarına, denizdeki insanlara, kötü davranma ya da onları, rehineleri
  öldürme, sınırdışı etme; kamu ya da özel mülklerin yağmalanması, kent, kasaba ve köylerin ahlaksızca yıkımı ya da askerî gereklilikle açıklamayacak biçimde tahrip edilmesi;
  (c) İnsanlığa karşı işlenen suçlar
  Cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün ve sivil halka yapılan diğer insanlık suçları, ya da siyasî, etnik ya da dinî nedenlerle eziyet, ya da savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da eylemler sürdürülmesi.

  Yedinci İlke
  Savaş suçu ya da insanlığa ya da barışa karşı işlenen suçların eyleme geçirilmesinde suç ortaklığı, VI. İlkede belirtildiği üzere uluslararası hukuka göre bir suçtur.

  Resim: Göring, Hess, von Ribbentrop ve Keitel sanık sandalyelerinde
  /1024px-Defendants_in_the_dock_at_the_Nuremberg_Trials.jpg))