Ogm'nin görevleri nelerdir?

Ogm’nin açılımı nedir? Ne zaman kuruldu ? Kuruluş amacı nedir ?

Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek , ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere karşı doğal ya da yapay afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamaktır .

OGM’nin açılımı Orman Genel Müdürlüğü’dür ormanla ilgili hertürlü işe bakarlar.

1839 yılında tazimatın ilanıyala kurulmuştur.Ormanlardaki ağaçların ve ormanlarda yaşayan hayvanların güvenliği için çalışmaktadır.

Oranları korumak için kurulmuş bir organizasyondur. Orman ve ormanda ki doğal yaşamın korunması hedeflenmiştir.