OHAL ile Sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir?

OHAL ile Sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız.

13 Beğeni

Ohal; ( Olağanüstü hâl) Kararı Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca alınır.
Sıkıyönetim ise Cumhurbaşkanı başkanlığındandaki bakanlar kurulunun ve Milli Güvenlik kurulunun görüşlerini aldıktan sonra ilân edilen karardır. Sıkıyönetim,adı üzerinde maddeleri daha tutan uygulamalardır. İkisininde en uzun süresi altı ay olur.Altıncı aydan sonra sona ermesi veya uzatılması kararı ise TBMM nin kararıdır…

16 Beğeni

Ohal ile sıkı yönetim arasın da ki fark olağan üstü hal Cumhur başkanlığın da toplanan bakanlar kurulu alır. Sıkı yönetimde ise Cumhur başkanlığın da ki bakanlar kurulu ve milli güvenlik kurulunun görüşleri alındıktan sonra ki karardır ikisi de 6 ay sürer.

4 Beğeni

Sıkıyönetimde yetki, askeri üsslerde,
Ohal ise mülki makamlardadır. Ohal de sıktönetim mahkemeleri yoktur.

2 Beğeni

Olağanüstü hal ve Sıkıyönetim arasındaki başlıca farklar;
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ilân kararı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca alınır.
Sıkı yönetimde ise yine Cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kurulu, Milî Güvenlik Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra ilân edebilir.
Sıkı yönetim adında da anlaşılacağı üzere, maddeleri daha sıkı olan uygulamadır.
İkisi de resmi gazetede yayımlanır.
İkisi içinde en uzun süre 6 aydır. 6 ay sonunda ikisininde sona ermesi veya 4 ay daha uzatılması TBMM kararındadır.
Olağan halde temel hak ve özgürlükler kısıtlanmaz fakat sıkı yönetimde kısıtlanabilir.
Olağanüstü halde kolluk yetkileri değişmez, sıkı yönetimde ise askere geçer.
Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda olurken, OHALde ise mülki makamlardadır.
Sıkıyönetim halinde Sıkıyönetim mahkemeleri kurulur, OHALde ise sözkonusu

2 Beğeni

Sıkıyönetim; tabii afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalımlar ve sıkıyönetimi gerektiren hâllerin daha hafifinin meydana gelmesi durumlarında ilan edilen olağanüstü hâlden farklıdır. Sıkıyönetimde yetki, askerî makamlarda; olağanüstü hâlde ise mülki makamlardadır. Olağanüstü hâlde sıkıyönetim mahkemeleri yoktur.

3 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.