Ölçme de sabit hata nedir?

Ölçme de sabit hata nedir? Sabit hata türlerine örnekler vererek açıklayınız?

Ölçümde kullanılan ölçüm sabit hatadır ve değişmez. Yani bu yapılan hataların asıl kaynağını teşkil eder.

Ölçümde kullanılan ölçüm sabit hatadır ve değişmez. Yani bu yapılan hataların asıl kaynağını teşkil eder.

Tüm ölçülenler de aynı hatanın gözükmesi ölçmede sabit hata olarak değerlendirilir. Ölçmeden ölçmeye farklılık göstermez tamamında aynı şekildedir.