Ölçmede hata kaynakları nelerdir?

Ölçmede hata kaynakları nelerdir, kısaca açıklayınız?

ölçmede hata yapma kaynakları kişinin birimi yada sayıyı yanlış girmesinden kaynaklanır.

1- Ölçenden (ölçen kişiden kaynaklanan hatalar)
2- Ölçülenden (ölçülen özellikten gelen hatalar)
3- Ölçü aracından kaynaklanan hatalar

Ölçümde alet hatası olabilir. Mesela kullanılan ölçüm aracı cetvelse ve cetveldeki milimetre göstergelerinin kalınlıkları hata payıdır. Ayrıca insan hatası olabilir. Mesela cetvel ölçümünde sonuca tam olarak cetvelin üzerinden bakan bir kişiyle kırk beş derece kenardan bakan bir kişi farklı sonuçları alacaklardır ve bu da hata payı olacaktır. Bunun haricinde çevre koşulları da hata payına sebebiyet verebilir. Mesela kış mevsiminde üretilmiş bir demir parçasının boyunu yine kış mevsiminde üretilmiş bir plastik cetvel ile yaz mevsiminde ölçmeye çalışıyoruz. Demirin genleşme katsayısı plastik cetvelin genleşme katsayısından fazla olacağı için yaz mevsiminde sıcak hava koşullarında plastik cetvelle ölçülen demir maddenin boyunu daha fazla hesaplarız ve bu da hata payını oluşturur. Özetle optimal koşulların herhangi birinden sapma mevcutsa hata payı mevcut olacaktır.

YANLIŞ ALET SEÇİMİ Ölçmek istediğiniz ürünü veya bölgeyi uygun aletle ölçmek gerekir. Sıvıyı dereceli silindirle ölçmek varken sıvıyı bir kaba koyup cetvelle ölçmeniz doğru olmayacaktır.
ALETİN HATALI OLMASI Cetvelinizin zarar görmesi ve tam ölçeceginiz yeri düzgün saptayamamanız veya aletin tasarımından kaynaklı hatalar
ISIDAN KAYNAKLANAN HATALAR soğuk ve sıcaktaki genleşme katsayısına dikkat etmemek

ölçüm yapan kişiden, materyalden,

Ölçümde alet hatası olabilir. Mesela kullanılan ölçüm aracı cetvelse ve cetveldeki milimetre göstergelerinin kalınlıkları hata payıdır. Ayrıca insan hatası olabilir. Mesela cetvel ölçümünde sonuca tam olarak cetvelin üzerinden bakan bir kişiyle kırk beş derece kenardan bakan bir kişi farklı sonuçları alacaklardır ve bu da hata payı olacaktır. Bunun haricinde çevre koşulları da hata payına sebebiyet verebilir. Mesela kış mevsiminde üretilmiş bir demir parçasının boyunu yine kış mevsiminde üretilmiş bir plastik cetvel ile yaz mevsiminde ölçmeye çalışıyoruz. Demirin genleşme katsayısı plastik cetvelin genleşme katsayısından fazla olacağı için yaz mevsiminde sıcak hava koşullarında plastik cetvelle ölçülen demir maddenin boyunu daha fazla hesaplarız ve bu da hata payını oluşturur. Özetle optimal koşulların herhangi birinden sapma mevcutsa hata payı mevcut olacaktır.

Ölçmede hatalar üç kaynaktan oluşur. Ölçenden ölçülenden ve ölçü aracından kaynaklanan hatalar olarak. Örneğin ölçen kişi öznel duygusal hareket ederek ölçüm yapıyorsa bu hataya sebep olur ve her ölçülen için eşit ölçü sayılmaz. Aynı şekilde ölçülen kaynaklar seviyeleri farklı ise aynı hataya sebep olur. Diğer bir hata ise ölçme kaynağı, eğer ölçme kaynağı nesnel değilse veya göreceli ise yine aynı şekilde doğru sonuçlar vermez.

Ölçmede hata genellikle küçük sayıları küçük birimleri göz ardı etmekten dolayı olur.

ölçmede yapılacak hataların başında dikkatsizlik gelmektedir,ölçenden kaynaklabilir, ölçülenden kaynaklanabilir, ölçü aracından kaynaklanan bir takım hatalar olabilmektedir.

Arazi ve topografya dersinde bildiğim kadarıyla ölçümde mutlak hata, rölatif bağıl hata ve karesel bir hata gibi hata çeşitleri ortaya çıkıyor milimetrik ölçüm hataları hatanın kaynak nedenlerinin en başta gelenidir.

ölçüm yapan kişinin dikatsiz olması uykulu olması yanlış materyaller kullanması ve geleneksel ölçüm aletleri kullanması ( karış kol vb şeyler )