Oligodinamik etki nedir ?

Oligodinamik etki nedir ? Oligodinamik etki hakkında bilgiler verir misiniz ?

Bakır, gümüş,altın, civa gibi ağır metallerin memeli hücresine zarar vermeyecek kadar düşük derişimlerinin endospor oluşturmayan bakteriler ve bazı virüsler üzerinde öldürücü etki göstermesi.

Bazı ağır metaller sahip oldukları oligodinamik etki sayesinde, bakterilerin yaşamasına imkan vermez. Oligodinamik etki, (Yunanca oligos “az”, dinamik”güç” anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir.) metallerin sahip olduğu biyosital etkidir. Biyosital etki söz konusu olduğunda; bakteri, mantar, su yosunu, küf ve maya gibi mikroorganizmalar yaşayamazlar. Oligodinamik etki, 1893 yılında Karl Wilhelm von Nägeli tarafından keşfedilmiş ancak nedeni belirlenememiştir. Metalin düşük…