Ortaçağ Avrupa Sanatı nedir?

Ortaçağ Avrupa Sanatı nedir? Ne tür özelliklere sahiptir? Konu hakkında kısaca bilgi veriniz.

Ortaçağ’da sanat, erken Rönesans döneminin ortaya çıkışında birçok değişiklik görmüştür… İlk sanat konuları başlangıçta kiliselerde ışıklandırılmış el yazmaları, mozaikler ve fresk tabloları biçiminde ve de dini sanat veya Hristiyan sanatı üretilmesiyle sınırlandırılmıştır. Ortaçağ sanatında hiçbir portre resmi yoktur. Renkler genellikle biraz susturulmuştur. Ortaçağ mimarisinin konusu da bu bölümde ele alınmıştır.

Ortaçağ avrupa sanatında din egemendir. Ortaçağ sanatında sanatçılr ikon sanatçıları olarak nitelendirilirler.