Ortadan kaybolmak deyiminin anlamı nedir?

Ortadan kaybolmak deyiminin anlamı nedir, ne anlama gelir, ne gibi anlamlarda kullanılır?

Ortadan kaybolmak deyiminin anlamı; Birinin kimsenin haberi olmadan, sessizce, farkedilmeden bulunduğu yerden gitmesi anlamında kullanır.

Kişinin habersiz sessiz sakin bir şekilde bulunduğu yeri terk etmesi durumu.

Hiç kimsenin haberi olmadan uzak bir yerlere gitmek anlamında kullanılır.

Hiç kimseye haber vermeden bir yere gitmek ve nerede olduğunu haber vermemek anlamında söylenir.
Örneğin; hiç kimseye haber vermeden ortadan kayboldu hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor.

Ortadan kaybolmak deyiminin anlamı; Bir kimsenin kimse fark etmeden ortadan yok olması anlamına gelen bir deyimdir.

Bir insanın kimseye görünmeden bulunduğu yerden kaybolması ve bir yerlere gitmesi anlamında kullanılmaktadır.

Bir anda herhangi bir durumda bulunmamak anlamına gelir bana göre bu .

Tenzih sadece Eşari’ye ait değil, Kur’an’da tarif ve telkin edilen Allah inancının en temel düşüncesi ve bu konuda esasen Maturidilik de farklı bir konumda değildir. Gerçi tam bu yüzden Eşariliği eleştirenler onu Maturidilik karşısına değil Mutezililik karşısına koyarak eleştiriyor. Tenzihi aştığınızda veya bir kenara koyduğunuzda antropomorfik, yani insan biçimci bir Tanrıya ulaşırsınız, ama bu Tanrının size söyleyeceği bir şey yoktur. Bu tanrı her ne söyleyecekse ona siz söyletmiş olacaksınız. Tanrıyı öldürmenin en teknik, en ilahiyatçı yolu bu.

Batı’da Tanrı’yı öldüren insan, onu hayattan iterek, bilimsel argümanlarla var olmadığı iddiasını benimseyerek veya benimseterek yapmadı. Aksine Tanrı’yı kendisine benzeterek, kendi istediği gibi bir Tanrı tasavvurunu üreterek, kendisine seslenecek mutlak Öteki konumuyla değil, ötekiliği giderilmiş bir tanrı kılarak, teşbih ederek, tanrıyı kendi teknik iradesinin bir sonucu kılarak yaptı dönüşecek şekilde yorumlanması İslam’ın bütün mesajının tersyüz edilmesinden başka bir anlam ifade etmiyor.

Maturidiliğin icadını ve inşasını sağlayan ikinci bir motivasyon onu Türklükle, Anadolu İslam’ı ile ilişkilendirilmesinin nispeten daha kolay olması.

Ancak bu noktada hemen belirtmemiz gerekiyor ki, Maturidi’nin Türk kökenli olması onun tarihsel olarak Türklerin itikadını Eşari’den daha fazla belirlemiş olduğu anlamına gelmiyor. Tekrarlayalım ki, Osmanlı medreselerinin neredeyse tamamında,

Kimsenin bulmadığı, bilmediği şekilde yok olmak gibi bir anlamda kullanılır.