Ortanın solu nedir?

Ortanın solu nedir? Açıklar mısınız?

Ortanın Solu kavramını Türkiye siyasetinde ilk kez CHP Genel Başkanı İsmet İnönü sayesinde görüyoruz. O yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağ sol mücadeleleri mevcuttur. Sağ ideoloji aşırı milliyetçi ve köktendinci gruplar tarafından sahiplenilmiş, sol ideoloji ise SSCB taraftarı komünistlerce sahiplenilmişti. CHP bu iki gruptan da olamazdı ve insan haklarına saygı, laik ve sosyal adalet çizgileri ile ortanın solu kavramını literatürümüze soktu. CHP’nin Genel Başkanı Bülent ECEVİT olduktan sonra parti ideolojisi milliyetçiliğe dayalı demokratik sol, CHP’nin genel başkanı Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde ise, Avrupa eksenli Sosyal Demokrasi kavramlarını görüyoruz. Bugün Avrupa’da Sosyal Demokrasi kültürü çok gelişmiştir.

Türkiyede birbirine tamamen zıt olduğu iddia edilen iki ideolojik görüş vardır; sağ ve sol. Sağ görüşten uzak, sol görüşe yakın, ortalama insandan biraz daha sosyalist insanlar görüşlerini ortanın solu olarak betimlerler.

Cumhuriyet Halk Partisinin geliştirdiği merkez sol parti söylemidir. Aslında Türkiye’ye ve Cumhuriyet Halk Partisine özgü bir kavramdır. Çünkü ünlü siyaset bilimi uzmanlarına göre CHP dünya solundan pek çok noktada ayrılır. Bülent Ecevit’e aittir. İddiaya göre AP’nin anti komünist söylemine karşı geliştirilmiştir. Özellikle 1961 anayasasının özgürlükçü hareketlerinde partinin oy ve hitap kesimini arttırma gayesi taşıyan ılımlı bir siyasi harekettir.

sosyal demokrasiden yapısal olarak farkı olmayan bu görüş dünyada üçüncü görüş olarak da anılır. devlet harcamaları toplum refahını göz ederek yapar lakin özel mülkiyetin varlığı sonlandırılmadığı için emek sömürüsü sona ermez. sol görüş eşitlik tandanslı olduğu için böyle bir görüşü sola konumlandıramayız. çünkü sömüren ve sömürülen bitmeden eşitlik yakalanamaz.

eğer siyasetten bahsediyor sanız ne sağ ne de sol görüşten olan ama düşünce yapısıyla sol görüşe daha yakın olan kişiler için kullanılan bir sözcüktür.

Ülkemizde benimsenmeye çalışmak istenen bir siyasi düşünce tarzıdır.Fakat kime göre neye göre hangi derece bir orta veya sol tartışmaya herzaman çok açık konulardan biridir.

Bu tabir tamamı ile bir genel tabirdir. Büyük bir cisim içinde kullanılabilir ancak buradaki konu başlığına göre siyasi olarak sağ ve sol kesimlerin ortasında bulunup ama sol kesime daha sempati duyan kişiler için söylenebilir.

Ortanın solu kavramı ilk kez CHP başkanı İsmet İnönü’nün ağzından çıkmıştır.AKP ve CHP partilerinin sağ ve sol olarak ikiye ayrılması demektir.AKP sağ CHP sol görüşlüdür.

Ortanın solu kavramı merkez sağ parti kavramının sol için olan versiyonudur.

sağ partiler daha çok ülkeyi savunur
sol partiler ise milleti
sol deyince akla sosyalizm geldiği için CHPliler tarafından söylenmiştir(sağcı olmadıklarını belirtmek için)

Sağ sol ayrımının yapıldığı ülkemizde daha çok sol görüşe yakın olan ve İnönü tarafından dile getirildiği için CHP kesimine yakın görüştür.

Özellikle 80 darbesi sonrasinda ortaya çıkan ve ulkemizde ortaya çıkan sag sol çatışmasını engellemk için ortaya cikan politikadır.