Osmanlı devletinde kalemiye sınıfının temsilcileri kimlerdir?

Osmanlı toplum yapısın da kalemiye sınıfının temsilcileri arasında kimler vardır?

Devletin mali ve bürokratik işlerini yapan, yazışmaları gerçekleştiren sınıfa kalemiye sınıfı denirdi.
Kalemiye sınıfında;
Nişancı, reisul kuttab ve defterdar bulunurdu.

Devlet dairelerinde çalışan her seviyedeki idari memurların oluşturduğu yönetenler sınıfıdır. Üyeleri: Defterdar,Nişancı,Reisül küttapdır.