Osmanlı Devleti'nde tımar sistemini uygulayan ilk padişah kimdir?

Osmanlı Devleti’nde tımar sistemini uygulayan ilk padişah kimdir ? Bu padişahın döneminde başka hangi uygulamalar vardır? Açıklayınız.

ilk olarak Osman bey tarafından yapılmış,fakat uygulanamamıştır. I. Murat devrindeyse sistem tam anlamıyla işlemeye başlamıştır.

Birinci Murat ile başlayan bu sistem hazineden para çıkmadan orduyu hazır duruma getirmiş hemde ekonomide tarlaların ekim dikim faaliyetleri üretim devamlılığı sağlanmıştır.Osman bey döneminde temelleri atılan bu sistem birinci murat ile düzenli hale getirilmiştir.