Osmanlı Devleti'nin iç meselesi iken dış sorun haline gelen konular nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin iç meselesi iken dış sorun haline gelen konular nelerdir?


Bunlar genelde azınlıkların ayaklanmalarıdır. Bilindiği üzere 1789 Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik fikri yaygınlaşmış ve Avrupa ülkeleri, Rusya gibi devletlerin kışkırtmasıyla gerek Balkanlarda gerekse Arap ülkelerinde Osmanlı’ya karşı ayaklanmalar başlamış ve bu ayaklanmalar sırasında İngiltere başta olmak üzere Fransa, Rusya ve diğer Avrupa Devletleri müdahil olmaya çalışmışlar ve bunu bazen dini kullanarak bazen de diplomatik baskılarla uygulamaya çalışmışlardır. Yunan isyanı, Bulgar isyanı, Sırp isyanı ve Arapların isyanlarını bunlara örnek olarak verebiliriz. Bu isyanlar sonucu bu milletler zamanla bağımsızlıklarını elde etmişlerdir.

Fransız ihtilali sonrası herkezin Osmanlıdan ayrılıp kendi devletini kurmak istemesi.

-Osmanlının dış borçları ve Duyun-u Umimiyenin kurulması

-Azınlıkların Ayaklanıp Hak İstemesi