Osmanlı Mahalle yapısı nasıldır?

Son derece necip bir millet olan Osmanlı toplumunda mahalle yapısı nasıldır?

Osmanlı Devletinde mahallede yaşayanlar birbirlerine karşı sorumlu olup sosyal bir dayanışma içindeydiler.


osmanlida mahalle yapısında herkes birbirinden sorumlu idi. Karar alınacaksa beraber alınır. Toplum etnik kökene göre değil dini inanca göre oluşmuştur. Osmanlı evleri sıkışık evlere ve dar sokaklara sahipti. Halkın bazi kesimi gününü Zanaatkar odasinda geçirirdi. Genelde aileler bir arada otururdu. Evler yüz haneli olurdu.Daha azına da az da olsa rastlanirdi. Cami hocasının mahallede hem etnik hem de sosyal önemli bir yeri vardır.

Osmanlı devletinde mahalle anlayşı oldukça önemliydi. Osmanlda mahalle diyince akla sosyal yardımlaşma dayanışma gelirdi. Osmanlı devleti hoşgörülü bir devlet olduğu için kilise ve cami bulundururdu. Osmanlı mahallesinden beraber ibadet ederlerdi.

osmanlı devletinde mahalle yapısı şuanda olduğu gibi değildi insanlar birbirine daha kaynaşmış ve birlik beraberlik ruhu vardı

Osmanlı’da mahalle; birbirini tanıyan, birbirlerinin davranışlarından mesul ve birbiriyle dayanışma içindeki kişilerin yasadığı yerdir. Mahalleler; sınırları genellikle cadde veya sokaklarla belirlenmiş, merkezinde cami veya mescit bulunan yerleşim yerleridir. Genelde cami, şehrin merkezini oluşturan bir veya birkaç mahallede bulunur; diğer mahallelerdeki insanlar da cuma namazı için buraya gelir. Cami çevresinde ayrıca alışveriş merkezleri bulunur, pazarlar genellikle buralara kurulur. Boylece haftanın bir günü şehirdeki insanlar buralarda toplanır, birbirleriyle görüşür ve haftalık ihtiyaçlarını temin eder. Diğer mahallelerde ise, sadece mescit bulunur ve bunun hemen yanında okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde eğitim veren bir muallim hane vardır. Ayrıca buralardaki bakkal, kasap, terzi, ayakkabıcı vs küçük esnafa ait dükkan ve işyerleri, mahallenin günlük ihtiyaçlarına cevap verir.

Mahalle idari olarak, Osmanlı’nın en küçük yönetim birimidir. Bilindiği gibi Osmanlı, baslarında valilerin bulunduğu eyaletlerden oluşur. Eyaletler ise, sancaklardan oluşur ve buralar sancak beyi tarafından yönetilirdi. Sancaklar, kadı tarafından idare edilen kazalara bölünmüştür. Kazalar ise, mahalle ve köylerden oluşur. Bu en küçük yönetim biriminin başı, daha doğrusu temsilcisi muhtarlık sistemine geçilinceye, yani 2. Mahmud dönemine kadar imamdır. İmam, camideki vazifesinin yanında, mahallenin asayişini sağlamakla ve ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. Köylerde de, mahallelere benzer bir yönetim terzi vardır.

Osmanlı mahalle yapısında birlik beraberlik hakimdi. Bir karar alınacak olduğu zaman herkes fikrini söylerdi.

osmanlı mahalle yapısı evler birbirlere çok yakın birbirleriyle benzer evler ama güzel şekilde bir evleri vardır !.

Öncelikle mahalle kavramı Osmanlı Devletinden bize miras kalan bir kavramdır.Osmanlı döneminde şehirlerin fiziki yapısını belirleyen en önemli etken yeni mahalleler kurmaktır.Osmanlı Devleti hoşgörülü bir devlet yapısına sahip olduğu için herkes birbiriyle iç içe yaşamaya başladılar.Ayrı dinden,dilden,ırktan insanlar bir arada yaşamışlar.Osmanlı’da mahalle yapısı genellikle içe açık dışa kapalı bir yerleşim alanı olmuş.Mahalleler dışa kapalı olduğunu için yabancıya ve yabancılaşmaya da kapalı oluyormuş.O zamanlarda bireyler yaşadıkları mahallelerin kimliklerini taşıyorlarmış (mahlas gibi) herkes iç içe olduğundan dolayı insanlar birbirine karşılık gözetmeden yardım ederlermiş bence çok güzel bir oluşum.