Osmanlıcılık akımı nedir? Bu akımın ne gibi özellikleri vardır?

Osmanlıcılık akımı nedir? Bu akımın ne gibi özellikleri vardır? Kısaca bilgi veriniz.