Osmanlı'nın Büyük Bozgunu: İkinci Viyana Kuşatması

1453 yılında İstanbul’un fethi ile büyük bir yükseliş dönemine başlayan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’da ve Asya’da çok büyük topraklar elde ettiler. Osmanlı’nın bu ilerleyişini durduran tarihin en önemli olaylarından biri olan 2. Viyana Kuşatması'ndan bahsedeceğim.

">

KUŞATMANIN PERDE ARKASI
Macaristan’ın bir kısmı o dönemde Avusturya kontrolü altındaydı. Ancak kontrolü altındaki bölgede ağır vergiler ile halkı eziyordu. Osmanlı ile Habsburglar arasında daha önceden yapılan bir anlaşma mevcuttu. Vasvar Antlaşması ile 20 yıllık bir barış süreci umuluyordu. Ancak Avusturyalılar bunu hiçe sayıyorlardı. Bu eziyetlerden ötürü Macar halkı Tökeli İmre önderliğinde ayaklanma başlattılar. İlerleyen zamanlarda Tökeli İmre ile Avusturyalılar arasındaki çatışma iyice şiddetlendi. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bu sebeplerden ötürü Padişah 4. Mehmet'i savaş için ikna etmeyi başardı. Osmanlı 1682 yılında Avusturya’ya savaş ilan etti.
![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1619374900-464741-merzifonlu-kara-mustafa-pasa-0fcff5.gif">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1619374900-464741-merzifonlu-kara-mustafa-pasa-0fcff5.gif]

KUŞATMA İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR
Osmanlı, kuşatma hazırlığı olarak öncelikle Balkanlardaki Viyana güzergahı üzerindeki yolları tamir ettirdi. Cephane, mühimmat, gıda gibi malzemeler yola çıkarıldı. Osmanlı ordusu önce Belgrad’a, daha sonra da Viyana'ya vardılar. Ayrıca yardım maksatlı 40 bin kişilik Tatar Ordusu da Viyana’ya vardılar. Habsburg İmparatoru Viyana şehrinden kaçtı. Lehistan, Avusturya’ya yardım için hazırlık yapıyordu.
KUŞATMA
Temmuz ayında Osmanlı, kuşatmayı başlattı. Viyanalılar şehrin her tarafını tamir ettirdiler. Ancak yardım alamıyorlardı. Yine de şehri teslim etmeye yanaşmadılar. Çatışmalar sürekli devam etti. Osmanlı, her ne kadar ağır bir saldırı ile şehri boydan boya ezip geçebilecek güce sahip olsa da Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, şehrin zarar görmesini istemiyordu. Şehri bütün güzelliği ve hazineleri ile ele geçirmek istiyordu. Ordudaki yeniçeriler ise yağma ile gelir elde etmeyi umdukları için bu durum karşısında motivasyon kaybına uğradılar. Bu yüzden Osmanlı, hep yavaş bir şekilde ilerledi. Ancak burada bir hata yaptılar. Onlar zaman kaybederken Lehistan Kralı Sobieski 120 bin kişilik ordusuyla Osmanlı garnizonuna saldırdı. Tatar kuvvetleri de bu saldırı bertaraf edemeyince Osmanlı büyük bir bozguna uğradı. Sadrazam ve mahiyeti çadırlarını ve tüm eşyalarını orada bırakıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu geri çekilme sırasında Uyvar ve Budin kaleleri de düşman eline geçti.

">

KUŞATMANIN SONUÇLARI
Osmanlının Viyana bozgunu Avrupa’da büyük bir sevince Osmanlı’da ise büyük bir üzüntüye sebep oldu. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bozgunun sorumlusu olarak gösterilerek Padişah fermanıyla idam edildi. Hatta bu bozgun neticesinde devlet ricali içinde Padişah 4. Mehmet'in dahi tahttan indirilmesini isteyenler oldu. Bu bozgundan sonra Avrupa, psikolojik olarak Osmanlı'nın yenilmez olduğu inancından vazgeçtiler. Avrupalı güçler, Osmanlı’ya karşı birleştiler. Kutsal İttifak adı altında Osmanlı’ya savaş açtılar. Osmanlı bu bozgundan sonra Avrupa üzerinde bir otorite kuramadı. Bu yenilgiyi art arda diğer yenilgiler takip etti.

">